Skip to main content
 首页 » 诗词大全

可惜一溪风月下一句

2020年07月18日75050互联网

可惜一溪风月下一句

可惜一溪风月,莫教踏碎琼瑶

琼瑶指美玉,这里形容水中之月的美好。

出自《西江月》 苏轼

【原文】

顷在黄州,春夜行蕲水中,过酒家,饮酒醉,乘月至一溪桥上,解鞍,曲肱醉卧少休,及觉春晓乱山攒拥,流水锵然,疑非尘世也,书此语桥住上。

照野氵弥浅,横空隐隐层霄。障泥未解玉骢骄,我欲醉眼芳草。
可惜一溪风月,莫教踏碎琼瑶。解鞍砺萄钋牛庞钜簧合

这首寄情山水的词,作于苏轼贬谪黄州期间。作者在词中描绘出一个物我两忘、超然物外的境界,把自然风光和自己的感受融为一体,在诗情画意中表现 自己心境的淡泊、快适,抒发了他乐观、豁达、以顺处逆的襟怀。 上片头两句写归途所见:“照野}浅,横空隐隐层霄。”弥弥,是水盛的样子;层霄,即层云。春 夜,词人在蕲水边骑马而行,经过酒家饮酒,醉后乘 着月色归去,经过一座溪桥。由于明月当空,所以才 能看见清溪在辽阔的旷野流过。先说“照野”,突出 地点明了月色之佳。用“弥弥”来形容“浅”,就 把春水涨满、溪流汩汨的景象表现出来了。“横空”, 写出了天宇之广。说云层隐隐约约在若有若无之间, 更映衬了月色的皎洁。此两句暗写月光。 “障泥未解玉骢骄”,是说那白色的骏马忽然活跃起来,提醒他的主人:要渡水了!障泥,是用锦或 布制作的马荐,垫在马鞍之下,一直垂到马腹两边, 以遮尘土。词人在这里只是写了坐骑的神态,便衬托 出濒临溪流的情景。此时,词人不胜酒力,从马上下 来,等不及卸下马鞍鞯,即欲眠于芳草。“我欲醉眠芳草”,既写出了浓郁的醉态,又写了月下芳草之美 以及词人因热这幽美的景色而产生的喜悦心情。 过片二句,明写月色,描绘从近处观赏到的月照 溪水图,更进一步抒发迷恋、珍惜月色之佳的心情: “可惜一溪风月,莫教踏碎琼瑶”。琼瑶,是美玉, 这里比做皎洁的水上月色。可惜,是可的意思。这 里用的修辞手法是“借喻”,径以月色为“琼瑶”。此 句以独特感受和切的比喻,传神地写出水之清、月 之明、夜之静、人之喜悦赞美。 “解鞍欹枕绿杨桥”,写词人用马鞍作枕,倚靠 着它斜卧在绿杨桥上“少休”。这一觉当然睡得很香, 及至醒来,“杜宇一声春晓”,通过描写杜鹃在黎明的 一声啼叫,把野外春晨的景色作了画龙点晴的提示。

阅读延展
评论列表暂无评论
发表评论