Skip to main content
 首页 » 诗词大全

不尽长江滚滚来的上一句

2020年07月14日47860互联网

不尽长江滚滚来的上一句。 无边落木萧萧下

【出自】

杜甫的《登高》

【全诗】

风急天高猿啸哀, 渚清沙白鸟飞回。
无边落木萧萧下, 不尽长江滚滚来。
万里悲秋常作客, 百年多病独登台。
艰难苦恨繁霜鬓, 潦倒新停浊酒杯。

阅读延展
评论列表暂无评论
发表评论