Skip to main content
 首页 » 诗词大全

无边落木萧萧下下一句,杜甫《登高》全文

2020年07月12日92800互联网

出自杜甫《登高》

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。 

【全文】

风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

万里悲秋常作客,百年多病独登台。

艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

阅读延展
评论列表暂无评论
发表评论