Skip to main content
 首页 » 诗词大全

几处早莺争暖树下句

2020年06月26日16590互联网

  几处早莺争暖树下句

  几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。

  出自《钱塘湖春行》

  作者:白居易

  几处早莺争暖树全文

  孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。

  几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。

  乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。

  最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。

阅读延展
评论列表暂无评论
发表评论