Skip to main content
 首页 » 诗词大全

金鳞岂是池中物下句

2020年06月21日104540互联网

  金鳞岂是池中物下句

  金麟岂是池中物,一遇风云便化龙

  出自《风云》

  作者:马荣成

  金鳞岂是池中物全文

  金麟岂是池中物,一遇风云便化龙。

  九霄龙吟惊天变,风云际会潜水游。

阅读延展
评论列表暂无评论
发表评论