Skip to main content
 首页 » 诗词大全

腹有诗书气自华的上句

2020年06月17日 20:17:23187440互联网

  腹有诗书气自华的上句

  粗缯大布裹生涯,腹有诗书气自华。

  出自《和董传留别》

  作者苏轼

  腹有诗书气自华全文

  粗缯大布裹生涯,腹有诗书气自华。

  厌伴老儒烹瓠叶,强随举子踏槐

  囊空不办寻春马,眼乱行看择婿车。

  得意犹堪夸世俗,诏黄新湿字如鸦。

评论列表暂无评论
发表评论