Skip to main content
 首页 » 诗词大全

当时明月在上句

2020年06月17日107140互联网

  当时明月在上句

  琵琶弦上说相思,当时明月在

  出自《临江仙》

  作者:晏几道

  当时明月在全文

  梦后楼台高锁,酒醒帘幕低垂。去年春恨却来时,落花人独立,微雨燕双飞。

  记得小苹初见,两重心字罗衣。琵琶弦上说相思,当时明月在,曾照彩云归。

阅读延展
评论列表暂无评论
发表评论