Skip to main content
 首页 » 诗词大全

只今惟有鹧鸪飞上句

2020年06月16日49710互联网

  只今惟有鹧鸪飞上句

  宫女如花满春殿,只今惟有鹧鸪飞。

  出自《越中览古》

  作者:李白

  只今惟有鹧鸪飞全文

  越王勾践破吴归,义士还家尽锦衣。

  宫女如花满春殿,只今惟有鹧鸪飞。

阅读延展
评论列表暂无评论
发表评论