Skip to main content
 首页 » 诗词大全

落花有意下句

2020年06月14日38330互联网

  落花有意下句

  落花有意,流水无情

  出自《续传灯录·温州龙翔竹庵士珪禅师》

  作者:释惟白

  落花有意全文

  《续传灯录·温州龙翔竹庵士珪禅师》“上堂:见之时,见非是见。见犹离见,见不能及。落花有意随流水,流水无情恋落花。”

阅读延展
评论列表暂无评论
发表评论