Skip to main content
 首页 » 诗词大全

卜居青墩的下一句

2020年05月28日99600互联网

卜居青墩的下一句
卜居青墩。立秋后三日行,
来自宋朝作者陈与义的一首《虞美人·扁舟三日秋塘路》

《虞美人·扁舟三日秋塘路》全文
自琐闼以病得请奉祠。卜居青墩。立秋后三日行,舟之前后,如朝霞相映,望之不断也。以长短句记之扁舟三日秋塘路。平度荷花去。病夫因病得来游。更值满川微雨、洗新秋。
去年长恨拿舟晚。空见残荷满。今年何以报君恩。一路繁花相送、过青墩。

评论列表暂无评论
发表评论