Skip to main content
 首页 » 诗词大全

绝色天下无的下一句

2020年05月23日 20:17:23353000互联网

绝色天下无的下一句绝色天下无,一失难再得,来自宋朝作者欧阳修的一首《和王介甫明妃曲二首/明妃曲和王介甫作》。

<h1>《和王介甫明妃曲二首/明妃曲和王介甫作》全文</h1>

汉宫有佳人,天子初未识,

一朝随汉使,远嫁单于国。

绝色天下,一失难再得,

虽能杀画工,于事竟何益?

耳目所及尚如此,万里安能制夷狄!

汉计诚已拙,女色难自夸。

明妃去时,洒向枝上

狂风日暮起,飘泊落谁家。

红颜胜人多薄命,莫怨春风当自嗟。

评论列表暂无评论
发表评论