Skip to main content
 首页 » 诗词大全

穷薄家贫褊的上一句

2020年05月22日59160互联网

穷薄家贫褊的上一句,怜君为谪吏,穷薄家贫褊。来自唐朝作者白居易的一首《寄元九》。

《寄元九》全文

一病经四年,亲朋书信断。
穷通合易交,自笑知何晚。
元君在荆楚,去日唯云远。
彼独是何人,心如石不转。
忧我贫病身,书来唯劝勉。
上言少愁苦,下道加餐饭。
怜君为谪吏,穷薄家贫褊。
三寄衣食资,数盈二十万。
岂是贪衣食,感君心缱绻。
念我口中食,分君身上暖。
不因身病久,不因命多蹇。
平生亲友心,岂得知深浅。

评论列表暂无评论
发表评论